All inclusive
( 2 ) WACUUM
TWINS
Twins
2B or not 2 B
2b or Not 2b

iDUO

Nové iDUO.
Honza Musil (nemusel ale vytvoril) a Jaromir Soukup (musel aby  …..il) vytvrili nove duo. Nepodobá sa zatieľ na nikoho, a ani nie je výrazé, také hooooooodne šedivé, ako vraví jedne z reklám na Jeho TV na Barrandowe.
Tak poďme odnova: Honza a JaroMír založili, ako že, že budú pomáhať ľuďom, ľudu. Ako inak, dnes v dobe bezbrehej demokracie, a postrachu ľudstva - referenda, že. No, nepreradíme veľa, ak prezradíme, že  ide, iba o (ľud) širšiu základňu, ak Vám chýba, dochádza kapitál, kontakty hore a podobne, že(?) na zosadenie iných už etablovaných oligarchov. Al vráťme sa k téme. Nové DUO, na českej mediálnej scéna oznámilo, deklarovalo, že bude pomáhať ľuďom, a ak je tých ľudí viac, je to ľud - čo je logické, nie? 
Lenže SKUTOK SA STAL a SKUTEK UTEK. Teda úžerník, zostal. Nevybehlo, namôjveru, na scénu, do bytu nešťastnej zadĺženej dvojice, časti, ľudu, ktorému chce duo M&S tak veľmi pomáhať, nijaké komando, že by zasiahlo! Úžerník peniaze vzal, a berie, má na to predsa právo, aj budúcnosť (PPS), a čo ostane ľuďom, ľudu? J. Soukup to, nakloní sa mierne vľavo, z pohľadu divákov, ale vpravo z pohľadu jeho, JA, a prezradil to Musilovi. 
Kto dobre počúval počul. A kde ste boli vy? Že nemáte telku Vaša chyba! 
Musel Jaro (?), tykajú si, mini-oligarcha a maxi-moderátor, cítite ako sa to, na poli boje, trochu vyrovnáva, teda, bojovníci za práva ľudí a ľudu, Honzovi Musilovi, prezradiť tú dobrú radu? Nemusel, a el chcel. Nuž asi za to budú prachy. 
Aj Vám je teda prezradím, tá rada je tu, raz, dva, tri: A HOP! **Nájdite si dobrého advokáta!**  
V čom je trik? Nabudúce v pokračovaní o O ďaľšom DUE, sudca-advokát, advokát taký rád,  príšte! a píšte! 
O DUE S&P alebo P&S - SUDCA - PRÁVNIK 
Judge & Advokáte, JA, čo po slovansky znamená JA, ICH, Alebo aj I. iDUO!
vice na www.Angry13.com
napísane v Multštine - verzia SK 

Put in password to pass
2B or NOT 2 B
2BorNOT2B

3333
3 colours