Raising...
⚫️ ⚫️ ⚫️
Oscar Potiorek
Oskar Potiorek in 1908
8th 
Governor 
of Bosnia and Herzegovina

DESTE
When Franz Joseph I. 
found that formula
 that made a king him, 
does not work anymore, 
Oskar Potiorek 
helped him!
Swimpool Tehelné pole 
near Palkovičova 3
Dubček
Alexander Dubček ✟ 1992  
Czechoslovakian iCon 
_______________________________

Franz Ferdinand
Archduke Franz Ferdinand  2014

⚫️ ⚫️ ⚫️
Alexander Dubček
Dub czek
member of 
Czecholovakian Pairlament

BMW
"Pri preverovaní prípadu okolností dopravnej nehody, pri ktorej došlo k vážnym zraneniam bývalého predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR Alexandra Dubčeka, neboli zistené skutočnosti, ktoré by potvrdzovali záver, že úmrtie A. Dubčeka spôsobil trestný čin vraždy", 
vyhlásil generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností PZ 
Jaroslav Ivor 14. februára 2000.