WAS CZECHOSLOVAKiA HEART OR HEADACHE OF EUROPE?
ČSSR

Bolo Československo srdcom alebo hlavy bolením Európy?  
Michael Zantovsky
 



99
14