The Origin of the World

ВСЕ ВКЛЮЧЕНO
ALL INCLUSIVE
Motto:
Stating scratch
or Zero 0
View from above
384 400 km

BBH from Paris

Click 2 
enlarge

L'Origine du monde - The Origin of the World

Gustave Coubert

 iZerro - Null 
is no number
Dig goes dig is not going! Digtal clocks. Spark! Darkness! The digital world counts, acts, ties in the binary system, but does not know the number (2) bi - two. 
The name is inadvertently derived, or intentionally, not from number 2 but from the number of places in the case. Unit One, 1, is God, and zero is not, it can be just a hole. The first pinhole computers were more indistinct and closer to their nature. Later a hole, black, replaced Zero, but zero not a number! Something between! Zero is de this life! Fulcurum of the World!
Writen in Multish
---
Dig ide dig nejde! Digtálky. Záblesk! Tma!
Digitálny svet ráta, koná, kalkuluje v dvojkovej sústave, ale dvojku nepozná. Názov je omylom odvodený, alebo zámerne?, nie od čísla 2, ale od počtu miest v kauze. Jenotka, je Boh, je, nula nie je, môže to byť aj iba diera. Tma. Prvé počítače s dierkovými páskami, boli indentickejšie, a bližie k svojej podstate. Neskôr dieru, čiernu, nahradila Nula, ale nula nie číslo! Je to niečo to medzi! Nula je de Ⓕacto život! Fulcurum sveta!


CREW 
ONE№ 1