Velvet revolution 1

Velvet revolution belongs to Václav Havel, ever!
Čo je káľové kráľovi, čo je Vaškove Vaškovi  O.M.K.

©  MAKRO fvm 2017...