Paint Red Black Hole Black Back 

Havel
J.A.WERICH O SOCIALIZME
Humor Lasicu (a J.S.) prevyšuje Wericha o celú hlavu, čapicu, lebo nikdy nepodľahol štátutvornosti,  hlúposti, tisícročnému ročnému omylu, že malý národ môže tvoriť slobodný nezávislý štát! Ani K4 bramborový! Oni si tie rozhovory o socializme s ľudskou tvárou, ako odkaz ľudstvu, z roku 1968, stále pozerajú! Please, NO DUBczek!
My-Lo The Angry13.com

Paint it black back, please!