Inspired by Winston Churchill dedicated to Vaclav Havel  
Peter
 je skala, a Ty si Peter, 
a na tej skale postavím
chrám, church, ktorého sa nedotknú brány nebeské!
Pert J.
Church ill
 001