Peter
Elline

   DC
 CERVANOVA


Article 9 

(1) This Constitution ,,,
(2) Any changes ,,,.

(3) Legal norms may not be interpreted so as to authorize anyone to do away with or jeopardize the democratic foundations of the state.
A 005 & Boa Bea Weissenmütelhof-ová

 
Článek 9

(1) Ústava ...
(2) Změna ....

(3)
Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu
👑 what about monarchy?
Článek 4 Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.