Earthercovery 3 logy


3

cosmic stage-play 

3 sci-fi collages

1.
The Angry13
    2018
13 rozhnevaných
 2.  The Homeles13 2019
 13 bezdonovcov
 3. The new 13  2020
13 nových

 

O.M.K.
Oleg Makara
Oleg Makkara-Kalmáry
autor
©  MAKRO fvm 2017...