MEDI@JUSTICE 
Klasnová Bárta Makara
Czech republic - VV case - 2012
Sasanka Makara
                                                                             Slovakia - SAS case  - 2012 

 Fools mate  - Oleg Makara
                                                                And Yet It Moves - Earthrecovery 
                                                                             film & drama project of MAKRO film video management
Sudca Mgr. Jan Šott cituje otázku MAKRO film video management
          click here  to enlarge red letterd text        
VV CASE ▼ TWICE GUILTY
 
Sudca Šott o dôvodoch svojho rozhodnutia

Convicted's cooperation contributed to prove him guilty

▼ Guilty 1/4 a (long version) 

MAKRO film video management - Vit Bárta case - Prague 2012 - Makara

Question: MAKRO - film video management

▼ Guilty 1/4 b short version - code - YES ▼

Qestion: MAKRO - film video management

▼ Guilty 2/4 ▼

Question: MAKRO - film video management

▼ Guilty 3/4 ▼

▼ Guilty 4/4 ... 
Mighty love treason but not traitors

Mocní milujú zradu, ale nie zradcov!

no more video from lawsuit for the time being!

Oleg Makara

Create your badge

 

MORE - VÍCE - VIAC -ЕЩE -MEHR 
MORE 30.04.2012
 
Video@justice               
   ▼
Medi@justice


Makara Viedojustice
Lawsuit - Prague 2012
Medi@
Medi@justice

©  MAKRO
film video management
2012

Bárta Klasnová
 ◄ Ochota pána Bártu spolupracovať s Vami a priznať sa k veci vlastne prispela k jeho odsúdeniu?

Áno.

Audio a video záznamy ako dôkaz v súdnom konaní? ◄◄◄

◄  medi@justice
Mgr. Šott sudca

Judge under bars


 
Bárta TV Nova
medi@justice © MAKRO fvm 2012◄ Z toho pohľadu aj otvorenie dverí kolegyni v parlamente by sme mohli považovať za úplatok, nie?
  ► Poprosil by som, aby sme ... 
◄ click for more
  
◄ Je odkazom pre čitateľov a divákov, že je lepšie držať sa Plzákovho: 
Zatloukat,
zaloukat a  
zatloukat?


   Spolupráca a priznanie je poľahčujúca okolnosť, ale istý trest.
◄ Poučenie?

Mocní majú radi zradu, ale nie zradcov? ◄ The moral should be?
Power likes the treachery, but not the traitors! Feel free
since you are
born for freedom 
Holiday English Course

Bikiniparking

www.crocodilesmile.eu
Blobebolus