WAS CZECHOSLOVAKiA HEART OR HEADACHE OF EUROPE?
PNR

         
Czechosłowacja była serca lub bóle głowy Europy?
O.M.K.
TOURIST FROM POLAND
 95
95