Hradčany sú niečo medzi PPF, bývalou Pečkárňou a Hrádečkom, ktorý v Prahe reprezentujú, sú predlženou rukou, “V” dom
 a tancujúci dom. Marcelle TheAngry13.com

WAS 
CZECHOSLOVAKiA
HEART OR HEADACHE OF EUROPE?

©
VERTiCAL
NEWS
EUROPE 2018