Brexit 2 is Velvet revolution 2

Velvet splitting
Čo je káľové kráľovi, čo je Vaškove Vaškovi  O.M.K.

©  MAKRO fvm 2017...