Oleg MAKARA  "Earthrecovery"  
    (Taming Facebook and  Earth restoration)
There's a little rest before going further

Oleg Makara - Bikiniparking
Q&A
Question: Is Earthrecovery a political drama?
Answer: Not. Although to avoid politics is practically impossible. Politics is part of everybody's life, my heroes' life including.
Q: What in the drama is political?
A: Disappearance of planet Earth. And a fact that the planet Earth will be spinning again - probably. However, the policy as such is not the subject of the project. It would be wrong ambitions and false targets even. 
 
 

  All we need is toleration 

  videospot ▼ created ▼ by Oleg Makara 


Q: What caused the demise of Planet Earth?
A: We do not know. They say Medi@cracy!

Q: Mediacracy. What does it mean?
A: It is when democracy is replaced by medic@cracy.

Q: Is it good or bad?
A: It is matter of fact. It is when golden rule, he who has gold has the rules will be completely turned into 'Who has the media has the world'.

Q: It is good or bad? 
A: It is a matter of fact. Media turn and govern the world.

Q: When will this happen?
A: I guess it already happened in most countries.

Q: When?
A: It happens gradually. As an example: the abolition of pre-election moratorium on Slovakia elections in 2012 meant that the politicians definitively passed power into the hands of the media and lost control completely. The abolition of pre-election moratorium meant that politicians definitely handed over their power to the the media.

Q: You must be kidding. What for are the politicians then?
A: You must be kidding. They play good and bad boys' roles only, in medi@cracy. Do you know good and bad cop' role? Bed boy is right-oriented politician and good boy is left-oriented politician. But the goal is the same. And because everyone wants to have as many voters as possible in the centre ( left><right) is always the biggest crowd! Do you know some politician who has media?

Q: Berlusconi and all dictators!

A: We are speaking about democracy or medi@cracy, aren't we? Medi@cracy is inevitable and unavoidable stadium of democracy. It is the technological progress and process. And now the battle takes place on the last free medium - Internet.

Q: How did medi@cracy caused an end of the world? Will we see in Earthrecovery?
A: Not. You will not see it in Earthrecovery. After all, we are speaking about disappearance or demission of the world, not about the End. Only a movie or a story has its End. Life is never ending story. Life is DNA.

Q: Will be there a Happy End?
A: Of course! I've said: Only films, dramas or stories have The Ends. DNA is unbeatable! DNA, not the people, lives its life.

Q: You said: Media and medi@cracy end the world. What will recover or will help to recover the world back again?
A: Media! But medi@cracy will end!

Q: What was the basis for medi@cracy creation at the beginning of III. millennia?
A: Facebook and YouTube fusion in 2014. That way was World Video Govern Net created - WVGN. Everybody, every inhabitant of the planet instead of the local or state or social security numbers was assigned a personal worldwide website, got the URL and IP, which are actually also just a numbers only. As a result this extremely concentrated power to who owned and managed this database.

Q: And who it was?
A: I don't know. It will not happened yet!

Q: I mean, in your story!
A: I don't know and I don't care. I told you, it is not the subject of Earthrecovery story. No politics, just life. If politics happened, it will be by the way only. To be more exactly - an attempt to tame Facebook on the one side & an attempt to declare and start new Era from the Facebook foundation year in 2004 as a Zero year, was the trigger of all. This provokes flight SS44s into a space. What caused Planet Earth termination we don't know. And we do not care. For us is important to set and to get another chance to rebuild Planet Earth.

Q: Who do we have to ask?
A: Be surprised!

Q.: Do you think that politics end?
A: Think global, or Czech or Slovak?

Q: Czechoslovak. Are you a former Czechoslovak?
A: CzechoSlovak. In the Czech Republic Nečas is Dočas (temporary) only .

Q: What about Slovakia?
A: It will be run for the long haul.
Na Slovensku je to nadlho. Róbet Fico prevzal rolu "ľudskej tváre" Alexandra Dubčeka, ale aj Václava Havla. Ak nenájdu inú vhodnú tvár, stane sa pre Európu novým Dubčekom a možno aj nástupcom Václava Havla.
S malým posunom po povestnej Marxovej špirále.

Q: ???
A: Dubček bol tvárou pre reformný komunizmus, respektíve socializmus v čase, keď ideám socializmu na západe ešte mnohí verili: socializmus s ľudskou tvárou... To bol Dubček. Kapitlazmus s ěudskou tvárou, to bol Havel. Bol perzonifikáciou slušného kapitalizmu, alebo ak chcete: kapitalizmu s ľudskou tvárou.

Q: ???
A: Súčasný stav vecí je vysvetliteľný jednoducho, ak by sme neprehliadali Marxa.
Marxa postihol osud Machiavelliho a Freuda. Ako? Tak napríklad: Každý "slušný" politik Machiavelliho oficiálne zatracuje, ale rozumný politik má Machiaveliho, prinajmenšom jeho Vladára, naštudovaného a "potajomky" sa ním riadi, ak mu to okolnosti dovolia! Som presvedčený, že každý, kto niečo na burze a v biznise znamená, má základy Marxa v malíčku.

Q: Takže Fico mieri do EÚ?
A: Trieli. Fico sa nevzdá šance, a nedopusti sa chyby. Ak sa nenájde niekto iný, nejaká iná tvár, bude Fico tým nástupcom do role kapitalizmu s ľudskou tvárou, ktorú začal hrať Václav Havel, a to kapitalizmus s ľudskou tvárou.

A: Ako je to rola? A čo je nej zlé?
Q: Nič. Ibaže platí, že kapitalizmus má tvár kapitálu. Fico bude od pravice, pre ľavicovo orientovanú vačšinu "vybojovávať" a čiastočne získavať to, čo sa pravica, škrípajúc zubami, už aj tak sama rozhodla ľuďom vrátiť! Alebo, ak chcete, Fico bude Európsky Rambo. Sám sa hlási Jánošíkovi. A ten bohatým bral a chudobným dával.

Q: Ale Jánošík zle dopadol.
A: Nemyslím, že dopadne ako Jánošík. Existuje totiž reálna spoločenská objednávka. Európa hľadá Jánošíka. Poznáte to. Dobrý a zlý policajt! Ale cieľ spoločný!

Q: Toto bude v projekte?
A: Nie. Ak áno, tak v ČeskoSlovenskej verzii. 

Q: Nerozumiem. 
A: Toto nie sú moje politické názory. To tvrdia moje postavy. 
Český, slovenský, ruský, americký člen posádky. 
Rus bude hájiť záujmy Rusov. Čo si medzi sebou Rus, Slovák a Čech, za asistencie stýčka Sama vymenia, si za mnohí klobúk nedajú.

Q: Čo bude kritériom pre autocenzúru postáv? 
A: Viera postáv v to, že čo hovoria je pravda. 

Q: Prečo by zrazu mali postavy hovoriť pravdu?
A: Krajne kritická situácia donúti všetkých skutočne "zapravdiť". 
Keď niet Zeme, niet sa kam vrátiť, všetko nadobúda iné rozmery. Druhá šanca už nebude. Zjavuje sa úprimnosť. 

Q: Kto úprimnosť predstiera, vyhráva.
A: Všetky naše prehry sú postavené na tých naších vlastnostiach, ktoré si mi sami na sebe najviac ceníme. Ale posádka lode nemá budúcnosť, ani na výber. Musia argumentovať pravdou, alebo aspoň tým, čo skutočne za pravdu majú, a nie predsudkami, lebo inak zahynú! Už nebude možné ľudí deliť na zlých a dobrých, čiernych a bielych, moslimov a Číňanov, ale iba na ladies & gentlemanov. 

Q: To akosi nesedí s Marxom a Leninom!
A: A s Lennonom áno? Alebo Piccasso a Márqueze boli hlupáci?

Q: Havel nebol nástupcom Dubčeka? Prečo?
A: To sa už nikto nedozvie. Havel z istých dôvodov, nemohol tento odkaz prevziať priamo od Dubčeka. Istú rolu zohrala klasická traumatizujúca rola mladší/menší a starší/väčší brat. Rusi-Ukrajinci, Kazaši-Kirgizi, Česi-Slováci, role staršieho a mladšieho brata, ktorý by z lásky zavše aj zabili jeden druhého - drug druga. Potrebujeme mier a zmierenie.

Q: Teda?
A: Suma sumárum. Róbert Fico nebude tvárou socializmu s ľudskou tvárou, ale tvárou kapitalizmu s ľudskou tvárou. Má na to predpoklady a existuje spoločenská objednávka. Fico totálne vyhral. Stalo sa tak, lebo to EÚ chcela. A dokonca možno nahradí stratu Havla. Svet sa nebude deliť na dobrých a zlých ale na "ladies & gentlemen". Ilúzia a túžba po ľudskej tvári je však trvalá. Človek nie je nedokonalý, ani omyl. Nedokonalý človek je dokonalým zámerom a úspešným projektom. Iba sa musíme tu rolu naučiť rozumne hrať. Zrejeme o tom by hra mal byť.

Q: Prečo akurát Fico?
A: Slovensko si, ako inak v poslednom storočí vždy, v predstihu, pred Českom, vo svojich predčasných parlamentných voľbách 9.3.2012, už, zdá sa, vyriešilo to, čo čaká Európu: prechod od otvorenej pravicovej politiky EÚ, ktorá je väčšinovým voličom imanentne nepopulárna, pôvodne reprezentovanej na Slovensku kooptovaným Mikulášom Dzurindom (s totálne spackaným intermezzo Ivety Radičovej), ku skrytej tvári vládnutia pros
tredníctvom pravicovej európskej politiky EÚ. 
Rodí sa ľavá strana pravicovej tváre: kapitalizmus s ľudskou tvárou! Tou tvárou bude zrejme Róbert Fico. EÚ na neho vsadila, po tom, čo ho nedokázala (a ani nechcela) poraziť, R. Fico túto šancu nepustí. Preto si myslím, že kontinuita pravicovej politiky na Slovensku nie je ohrozená, ale nie je v rukách "pravicového zlepenca" a je vyriešená. Strašenie Ficom už nefunguje a nebude fungovať!  Slovenkou pravicou bude Fico, a zlepenec možno o tom ani netuší!

Q. Neodpovedali ste na otázku čo Česko?
A: Ja môžem povedať iba to, čo zrejme povie český člen posádky, ak tam bude, a ak v Čechách vôbec vznikne česká verzia/inscenácia Earthrecovery. Teda, ak sa vyjadrím,počítačovo, bude urobená miestna česká lokalizácia.

Q: Prečo?
A: Prečo by sme mali českého a slovenského diváka zaťažovať poľskými "reáliami" podporujúcu ústrednú a spoločnú tému, a naopak? Česko toto všetko ešte nemá vyriešené. Nečas je skutočne iba Dočas – dočasné riešenie. Česko je na tom relatívne zle. Nemá náhradu za Havla. Nevygenerovalo ešte, po strate Havla, postavu pravice s ľudskou, rozumej ľavicovou tvárou. Nemá svojho „Fica“, osobu a tvár, schopnú prijať rolu umierneného kapitalizmu, či, ak chcete pravicového politika a pravice s ľudskou tvárou! Ale možno jednu, dve takéto tváre vidím: Pani Nem....  nie, najmä Karolína Peak!!! 

Q: A kto je Nečas?
A: Nečas iba dočasne (čo najdlhšie - také je zadanie) predlžuje konfliktnú fázu dvoch legitímnych, podotýkam oprávnených politických smerovaní, tendencií a záujmov v spoločnosti, ktorých stret a nevyhnutný koniec je iba otázkou času, kedy to skutočne zaiskrí. Nečas preťahuje a robí najdlhšou fázu likvidity nezmyselných úverov tých čo trpia "pretlakom" peňazí. Táto fáza sa zámerne predlžuje, má zabrániť znehodnoteniu peňazí,  a robí sa to samozrejme nie z pohľadu a v záujme dlžníkov, ale veriteľov. A bolo by to za podpory médií oveľa ľahšie, nebyť, ešte stále nie úplne kontrolovaného Internetu. Internet a najmä Facebook, spôsobil určité (dosť veľké) problémy a skracuje obdobie "likvidity" úverov, k potešeniu dlžníkov a nevôli veriteľov. Ide teda o pozíciu veriteľov, ktorú spoločnosti oficiálne podsúvajú média, ale samozrejme, keďže ide o pozíciu veriteľov, čo všetko sa pochopiteľne zatajuje. 

Q: Prečo? 
A: Majitelia médií sú medzi veriteľmi. A je to logické.

Q: Nerozumiem.
A: Toto, čo prežívame, predsa, zatiaľ, našťastie pre ľudstvo, nie je krízou skutočných, reálnych komodít, ale iba komodity zvanej peniaze. A hlavne: nie je to kríza dlžníkov, ale kríza veriteľov. Pre normálnych ľudí je to problematika veľmi odťažitá, keďže sa obyčajní ľudia, až na politickú stranu Obyčajní ľudia na Slovensku, nevedia vžiť do situácie, a tým ani pochopiť, že niekto môže mať problém s prebytkom peňazí. S tým, čo s nimi – s peniazmi, ktoré sa niektorým, doslova , nie obrazne, valia zo skrine na dlážku kancelárie.... Ak a ako ľudstvo vyrieši krízu peňazí a superúverov bez vojny neviem, ale dúfam, že to zvládne. Verím, že sa tak stane bez vojny.

Q: A to je témou Vašej hry?
A: Vojna?

Q: Peniaze a finančná kríza
A: Témou mojej hry sú ľudia a ich osudy. Nie peniaze. Ani vojna. Vojna totiž určite prestane existovať, lebo nie je skutočnou potrebou ľudí. Je to síce prvý ale nie nevyhnutný a nie večný súpútnik človeka. Vojna bola z hry vyradená tým, že nadobudla nadľudské rozmery, ako rakovina. Vojna v blízkej budúcnosti môže "vyriešiť" ľudské problémy už iba nedopatrením, alebo omylom. Ak tomu tak nie je, potom je človek omylom a zmizne, tak ako Zem. Obnoviť Zem je posledný reparát. Preto sa ani v našom príbehu nedozvieme ani nezaujímame ako sa to stalo, lebo história, ako sa ukázalo, nie je v skutočnosti zdrojom pre poučenie, ale v 99 percentách budúcim zdrojom pre novu pomstu, a zámienkou pre nové vojny. Tak ako vysoké platy nie sú dôvodom pre nebranie úplatkov. Naopak o ich zvýšenie zvyšuje výšku úplatkov a tie sa stavajú iba rafinovanejšími a sofistikovanejšími. Peniaze nikdy neboli, a nie sú, vhodnou témou pre umelecké dielo. Lebo aj keď peniaze sú mimoriadne dôležité pre človeka, a napríklad aj pre uvedenie tohto projektu, peniaze samotnou témou hry nemôžu byť, lebo človek nie sú peniaze. Nemôžete urobiť rovnítko človek=peniaze, alebo ešte presnejšie človek ≡ peniaze. 
Ale povedzme, že toto je východisková téma, ktorá spôsobí situáciu, ktorú musí posádka SS44S riešiť. 

Q: Ako vidíte Slovensko do budúcna.
A: Slovensko, ako také, nie je súčasťou projektu ani témou deja, ibaže by sa (u)robila divadelná verzia inscenácie pre Slovensko.

Q: Napriek tomu... 
A: Na Slovensku sa odohrá slovenská verzia bruselského scenára hľadania tváre pre kapitalizmus s ľudskou tvárou - resentimentu na rok 1968. Pravicový zlepenec na Slovensku však, zdá sa, ešte stále nepochopil, že Róbert Fico ich (tento zlepenec) nebude ani zjednocovať ako protipól. Existujúca idea o stredopravej „ľavici“  alebo "pravici" exituje. Fico jednoducho prevezme ich rolu pravice. On ňou de facto už momentálne aj je, a bude ňou aj do budúcna. Fico sa stane predstaviteľom Európskej pravice s ľudskou tvárou na Slovenku. Nový slovenský Dubček. Alebo ak chcete, i keď toto prirovnanie z určitých metodologických dôvodov, hodne pokrivkáva, to, čo vo svete, za podnikateľov, nie za politikov, momentálne reprezentuje Bill Gates resp. Warren Buffett. Miliardári s ľudskou tvárou.

Q: Nezumiem, kam mierite?
A: Svet totiž musí ľudom dať odpoveď, riešenie, ale i balzam, na skutočnosť, že terajší svetový poriadok umožňuje jednej osobe, za pol generácie, urobiť kariéru o akej sa nesnívalo ani Rockefellerovi.

Q:???
A: Napríklad zo zlej zmluvy (omylu v jednej položke) s firmou IBM. Nechcem tento svet búrať, ale zrejme je nutné niečo urobiť, keď sa tak stalo, keď sa také niečo deje. Poľahčujúcou okolnosťou pre Billa Gatesa by mohlo byť, že sa aktívne zúčastnil zrode toho, čo mu umožnilo ešte viac zbohatnúť - Internetu. Ale prečo by takéto "štastie" malo bezpracne „postihnúť“ nadrozmerným blahobytom napr. reprodukčných umelcov? Navyše, ak to  skutočne bráni pokroku celku...

Q: Mate na mysli retroaktivitu zákonov.
A: Napríklad. Súhlas s predĺžením autorských práv aj za diela z rokov 60-tých o desať rokov som od Paula McCatrneya naozaj nečakal. Áno, hovorí sa tomu retroaktivita zákona. Bill Gates to zrejme lepšie pochopil, keď sa rozhodol veľkú časť toho internetového „fiškálneho“ internet-boom-majetku vrátiť ľudstvu vo forme nadácie, a znížiť tak aj napätie vo svete. 

Q: Ste za ochranu autorstva! 
A: Samozrejme, Ale autorský zákon a jeho viac-menej mechanická aplikácia v terajšej podobe na situáciu po vzniku Internetu, teda v podobe z minulého tisícročia, keď bol písaný pre ochranu autorov v dobe bez Internetu, je neudržateľná. Úspešnejší by radi zobrali smotánku z automatu, na výrobe ktorého sa nepodieľali, ale ktorý im umožnil rozprávkovo zbohatnúť. Generuje im nečakané zisky, bez toho aby museli podstupovať únavné svetová turné ako to bolo v časoch Beatles, Rolling Stones, Michael Jacksona. Ale všeobecne. V histórii to bol vždy tak. Ak upustíme stále platného povestného Viktora Huga, že: Za každým veľkým majetkom hľadaj zločin, enormné bohatstvo vygeneroval vždy nejaký omyl, nejaké zacyklenie, nejaká skulinka (gap) v zákone, niečo, čo niekto neustriehol. Tak napokon smrtiaci dynamit vygeneroval Nobelovu cenu mieru.

Q: Aká ja to teda kríza, ktorej čelíme?
A: Rozhodne nie taká, ako sa líči v médiách. Čo je konieckoncou – úlohou médií. Klamať ľudí. Témou mojej hry je pravda. Aj pravda o klamaní ľudí, s tým, že na klamstve nie je nič zlé.

Q: Nerozumiem!
A: Témou hry bude a je pokus o odpoveď na otázku, či po kríze ktorá nás postihla, má zmysel v hre na ľudský život pokračovať.

Q.: To je témou iba umenia , nie je to aj téma médií?
A: Nie. Úlohou médií je predsa manipulovať a tým obrusovať konfliktné spoločenské napätia. To vie každý školák, a radový občan sa rád nechá manipulovať, lebo to chce! Len sa to bojí povedať, priznať. Radový občan totiž tiež rád manipuluje a klame, ibaže politici to za neho z času načas robia lepšie a on má pravo na nich poštekať, a potom si ich opäť zvoliť. Až kým to neprestrelia, alebo kým ich k tomu niekto nenahucká!!! Úlohou umenia, nie médií, je hovoriť pravdu.

Q: To myslíte vážne?
A: Tak tomu je, a prečo sa čudujete? Každý rozumný záujmový subjekt predsa slobodné voľby vypíše až v momente, keď má k dispozícii dostatočný mediálny potenciál voľby aj ovplyvniť. Inak by spáchal sebevraždu. A to sa stáva skôr omylom, než zámerom. Sebevraždu je vždy omylom života a politici sú pre mňa prejavom najagilnejšej časti spoločnosti, preto nemám k ním, a priori zášť, pokiaľ ma niektorí individuálne nenaserú. Napríklad keď podpíšu dekrét proti výstavbe Eiffelovky!

Q: Prečo hovoríte záujmový subjekt – nie štátnik, alebo premiér? 
A: Poznáte, samozrejme okrem Silvia Berlusconiho, ktorý je výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, nejakého premiéra, ktorý vlastní média? Ja nie.