❤️ Prgaue Spring  or Velvet(ový) Jump 💔 🌏 ?
Comuňizm is a crime regime!
7. Nov 1992 A.D.
Obor je najne-bezpečnejší keď je slabý a keď padá! Ak padajú dvaja, traja, padá opona, vzniká hodne veľa prachu, po ktorom sa iba zapráši, lebo sú to majetky a prachy.
Tam, kde bolo všetko, štátne, na 100%, tam (u)kradnutie prebehne zamatovo, lebo, iba sa ukázalo aký je štát, štát  majiteľ! Žiadny. Z cudzieho krv netečie
iZerro - № 0
Pring into deep!
🌎 Czechoslovakia
click 2 dive 4 more
As deep as possible, jump velvetový last svetový, January, 1968 point 13

mmm
fly never to return
Milan Kundera, Václav Havel a Gustáv Husák sledujú hviezdny skok skokana storočia, najväčšej Nuly storočia A.D. človeka, ktorý jediný vedel a zažil v ZSSR, to čo iní vratane Kunderu, Havla a Husáka iba tušili...
Milan Kundera & V. Havela as treua arutist dinńt seen Alexander Dubček role in Prague sprig (jump) of 68§

Český udel Umelci pochopili podiel A. Dubčeka na obrodnom procese 68 a podvedome ju ohodnotili počtom zmienok v textoch z roku 1968 o ňom = NUILA. 
V ČSSR bolo všetko (99,9%) státne,  rozkradnuté po 2. vojne (WW2) KVP. 
To je štátne tajomstvo zamatu 89. Nič iné. Čechoslováci bez majetkov, veci štátne tj. bez majiteľa, vlajkou bez majiteľakončiac! A tak ju ukradli! Nič iné nezostalo.
Ľudu a proletátu zostali iba hymny!
What happened!


🌍 Europe🇨🇿🇺🇸🇫🇷🌈🇷🇺